USLOVI KORIŠĆENJA

"Uslovi korišćenja" odnose se na korišćenje OSMEH & NEGA veb stranica i svih ponuđenih usluga. Uslovi korišćenja primenjuju se na sve sadržaje i usluge.

Pristupom i korišćenjem ovih veb stranica prihvatate sve uslove koji slede i smatra se da ste upoznati sa istima u celini, kao i svim rizicima koji mogu nastati usled korišćenja veb stranica OSMEH & NEGA. Samim pristupom na veb stranicu, prihvatate uslove korišćenja sadržaja ove veb stranice, isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

OSMEH & NEGA polaže autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje sadržaja i/ili bilo kojeg dela sadržaja bez izričite dozvole OSMEH & NEGA, smatra se kršenjem autorskih prava i OSMEH & NEGA će preduzeti pravne mere u cilju zaštite istih.

Korisnik sadržaja je ovlašćen na: preuzimanje datoteka, kopiranje, distribuiranje i upotrebu sadržaja objavljenog na veb stranicama OSMEH & NEGA, ukoliko su zadovoljeni sledeći uslovi:

- Ukoliko korisnik nije izvršio nikakve modifikacije sadržaja bez prethodnog pismenog odobrenja OSMEH & NEGA,

- Ukoliko korisnik preuzete materijale koristi samo u svrhu informisanja, odnosno u lične ili nekomercijalne svrhe,

- Ukoliko korisnik na svim materijalima i drugim sadržajima istakne vidljivu napomenu o autorskom pravu i zaštitni znak OSMEH & NEGA.

Pravo na izmene sadržaja

OSMEH & NEGA zadržava pravo da u bilo koje vreme i/ili iz bilo kog razloga privremeno ili trajno modifikuje ili ukine ove veb stranice ili usluge koje putem njih nudi, sa ili bez prethodnog obaveštenja. OSMEH & NEGA neće biti odgovoran ni vama niti nekoj trećoj strani za promenu ili ukidanje bilo koje od ovih veb stranica ili usluga.

Linkovi koji vode na druge veb stranice

Sadržaj veb stranica OSMEH & NEGA sastoji se od sopstvenih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, te linkova ka eksternim veb stranicama.

Sve napred pobrojane sadržaje koristite na sopstveni rizik i odgovornost i OSMEH & NEGA nije odgovoran za bilo kakvu eventualnu štetu nastalu posrednim ili neposrednim korišćenjem veb stranica od strane korisnika.

Poslovni odnos između korisnika i oglašivača nastao povodom korišćenja sadržaja veb strane OSMEH & NEGA, OSMEH & NEGA smatra poslom zaključenim između trećih lica, te OSMEH & NEGA ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu koja može nastati takvim oglašavanjem i odnosima nastalim povodom oglašavanja.

Izmene uslova korišćenja

OSMEH & NEGA zadržava pravo izmene ovih Uslova korišćenja u bilo kom trenutku te neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz eventualnih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Korišćenje tekstova OSMEH & NEGA

Svi autorski tekstovi i fotografije na veb stranicama OSMEH & NEGA, isključivo su vlasništvo OSMEH & NEGA. Prenošenje informacija iz objavljenih tekstova dozvoljeno je samo uz uslov da se ne prenose delovi originalnog teksta duži od 600 karaktera, pri čemu je navođenje izvora obavezno. Ukoliko korisnik prenosi celokupnu veb stranicu OSMEH & NEGA, onda je obavezno da korisnik stavi link na originalni tekst ukoliko sa predstavnicima OSMEH & NEGA nije postignut pismeni dogovor o drugačijim uslovima korišćenja sadržaja.

Ukoliko korisnik bilo koji deo teksta ili informacija iz tekstova objavljenog na veb stranicama OSMEH & NEGA, prenese suprotno napred iznetim pravilima, OSMEH & NEGA će preduzeti pravne mere u cilju zaštite svojih prava.

OSMEH & NEGA ne garantuje: da u sadržaju na svojim veb stranicama neće biti grešaka; da će veb stranice ili usluge funkcionisati bez prekida; da implementacija sadržaja neće narušavati patente, autorska prava, zaštitni znak ili ostala prava neke treće strane.

OSMEH & NEGA programi

OSMEH & NEGA se ne bavi proizvodnjom, odnosno izradom proizvoda koje dobijate u sklopu naših usluga. OSMEH & NEGA se isključivo bavi konsultacijom i izradom programa koji povezuju proizvode drugih proizvođača u jedan ili više programa kako bi Vama obezbedili najkvalitetniju uslugu u cilju poboljšanja Vašeg kvaliteta života. Isključivo preporučujemo proizvode najkvalitetnije vrste od pouzdanih proizvođača i partnera. OSMEH & NEGA zadržava pravo da menja proizvode programa u skladu sa potrebama korisnika i dostupnosti proizvoda na tržištu, bez prethodnog obaveštavanja korisnika direktno ili indirektno i bez oglašavanja na veb stranici.