NATURAL WELLNESS SOLUTIONS

DOBRO STANJE ORGANIZMA JE SAMO U VAŠIM RUKAMA

"Svesnost da je dobro stanje organizma u našim rukama, čak i u slučaju hemioterapije i radioterapije, možda će svima pružiti jedan sasvim drugačiji pogled na nas same, bolest i terapiju. Skromno se nadam da će negovanje, kao i naše iskustvo, tome doprineti."

Autor: Sanja Milosavljević

PROGRAMI KREIRANI PREMA POTREBAMA VAŠEG ORGANIZMA