Hemioterapija i Radioterapija

Dobro opšte stanje organizma tokom lečenja hemioterapijom i zračenjem

Dobro opšte stanje organizma tokom lečenja hemioterapijom i zračenjem

Dugogodišnja primena Smile & Care Programa je pokazala da je, tokom lečenja hemioterapijom i/ili radioterapijom, moguće imati:

 • očuvanu dobru funkciju organa i organskih sistema
 • snažan imunitet
 • odsustvo umora
 • dobar apetit i san
 • normalnu aktivnost
 • radost

Ukratko rečeno,  dobro opšte zdravstveno stanje!

 Ono se postiže:

 • slušanjem svoga tela
 • pravilnom, odgovarajućom negom tela
 • pružanjem telu svega što je potrebno u vidu odgovarajuće hrane i čišćenja organizma
 • odgovarajućim vežbanjem koje pokreće unutrašnju snagu i energiju vašeg organizma
 • odgovornim odnosom prema sebi

 

Dobro opšte zdravstveno stanje omogućava neometano, kontinuirano lečenje prema indikovanom Protokolu hemioterapije što povećava uspešnost samog lečenja.

Dobro opšte stanje organizma je takođe uslov za normalan i maksimalno održan kvalitet života tokom lečenja hemioterapijom i/iliradioterapijom.

Lečenje, Negovanje, Hemioterapija, Zračenje, Imunitet

Sanja Milosavljević
Osmeh i Nega
1.2.2019
.