Hemioterapija i Radioterapija

Dobro psihičko stanje tokom lečenja malignog oboljenja

Dobro psihičko stanje tokom lečenja malignog oboljenja

Sasvim je prirodno da osoba, suočena sa dijagnozom malignog oboljenja, bude uznemirena, zabrinuta i poprilično uplašena dijagnozom, terapijama koje se koriste u lečenju i ishodom lečenja.

Činjenica je, da je sama hemioterapija zastrašujuća zbog pojave nuspojava i posledica koje može da ostavi na organizam. Slično je i sa radioterapijom.

U takvim okolnostima, malo ko se nalazi u opuštenom psihičkom stanju.

Kako je dobro psihičko stanje i te kako važan uslov za dobro opšte stanje organizma i uspešno lečenje, potrebno mu je ukazati dužno poštovanje i veliku pažnju.

Mia program sadrži sledeće pripreme:

  • Oslobađanje od straha, predrasuda i nepodržavajućih uverenja
  • Priprema za hemioterapiju
  • Priprema za zračnu terapiju
  • Gubitak kose i kako se nositi sa njime
  • Odgovoran odnos prema sebi

Istina je da možete lakše da prođete kroz proces lečenja - nasmejani, sa odličnim stanjem Vašeg organizma i psihe!

Gubitak kose, Hemioterapija, Zračenje, Lečenje, Psihološko stanje

Sanja Milosavljević
Osmeh i Nega
1.2.2019
.